distriktskontorer
briller
leker
fritid
lokaler

Våre distriktskontorer finner du over hele landet. Ta kontakt med våre salgskonsulenter.

Nordre-Nordland (fra Hamarøy), Troms og Finnmark
Terje Holand
Tel 91 15 05 67
terje.holand@robarnesen.no

Trøndelag, Bodø og sør for Saltfjellet
Steinar Johansen
Mob 91 60 22 82
steinar@robarnesen.no

Hordaland, Hardanger
Alf Viggo Johnsen
Mob 91 60 16 41
alfviggo@robarnesen.no

Møre og Romsdal, Sogn & Fjordane og Rogaland
Geir Ståle Toftesund
Mob 93 24 99 31
geir@robarnesen.no

Buskerud, Telemark, Akershus, Vestfold og Oppland
Kristian Johansen
Mob 41 31 08 15
kristian@robarnesen.no

Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark
Torbjørn Valle
Mob 47 65 95 98
torbjorn@robarnesen.no

Øst og Vest Agder, Oslo, Akershus
Rolf Løvdahl
Mob 94 82 73 00
rolf@robarnesen.no

Rob. Arnesen   |   Fossumveien 23   |   1359 Eiksmarka   |   Tel +47 67 16 20 00